שירות מועדף לנכים

ביטאון הלוחם
גיליון מס' | 278

מוזמנים לצפות בגיליון האחרון של הביטאון

הקש/י על התמונה כדי לדפדף בעיתון באופן וירטואלי

קרן נכי צה"ל ZDVF
אגודת הידידים בישראל
אגודת הידידים בישראל
תרמו לאירגון
תרמו לארגון נכי צה"ל

תרמו עכשיו לטובת חיילינו

ארגון נכי צה״ל
בואו עשו לנו לייק בפייסבוק
ותיהיו מעודכנים

פטור מהמתנה בתור לנכי צה”ל בעלי מוגבלות נפשית או שכלית

30 מרץ

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות (התאמות נגישות לשירות), התשע”ג-2013 נכנסו לאחרונה לתוקף. במסגרת התקנות החדשות שירותים ציבוריים הניתנים לפי תור יסופקו מעתה לנכי צה”ל בעלי מוגבלות נפשית או שכלית בלא המתנה בתור, וזאת לבקשת הנכה או אדם המלווה אותו.

עוד נקבע בתקנות, כי במסגרת הפטור מההמתנה לתור, רשאי האחראי למתן השירות לדרוש מהנכה הצגת תעודת נכה תקפה המציינת את זכאותו להתאמה זו (בהתאם לתקנות, הזכאות ניתנת ל”אדם המקבל תגמול לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), שהוא אדם עם מוגבלות נפשית או שכלית, ושנקבעה לו נכות רפואית בשיעור של 50 אחוזים או יותר”).

בהתאם לכך, משרד הביטחון נערך להנפקת תעודות נכה ייעודיות לאוכלוסייה המוגדרת, כמפורט בתקנות כך שבתעודה החדשה תתווסף לאוכלוסיית נכי צה”ל הנזכרת למעלה הערה בנוסח הבא: ”פטור מתור/פטור מתשלום מלווה”.

לשימושכם ולידיעתכם.

פרטי התקשרות ודרכי הגעה

שדרות ח"ן 51 תל-אביב,ת.ד. 11161, מיקוד 61110
03-5221286
03-5225023
צור קשר