יעדים מרכזיים

היעדים אותם הציבה הנהלת המחוז רבים ומורכבים אך, סמוכים ובטוחים אנו שאצליח להגשימם ובכך, להביא לשינוי הנכסף !

1. החבר עומד במרכז.
2. טיפול יסודי ודרישה בלתי מתפשרת בזכויות הנכים שנפגעו במשך השנים.
3. פתיחת שלוחות פעילות בכל ערי המרכז מחוץ לתל- אביב.
4. טיפול ומתן שירות מקיף לכל חברי המחוז, ללא כל קשר לאחוזי נכות: לימודים, הכשרה מקצועית והשמה בעבודה.
5. השגת שותפות מלאה וטיפול יעיל מול אגף השיקום, לטובת מתן מענה לאוכלוסיות מיוחדות: נכים מתבגרים וגמלאים, פדויי שבי, הלומי קרב, חבלה מוחית, נשים נכות, אוכלוסייה דתית, צעירים ונכים בודדים.
6. הגדלת היקף הפעילות התרבותית, החינוכית והספורטיבית במחוז.
7. קביעת יעדים ברורים בתוכנית עבודה, ביצוע מקצועי של פרויקטים והקצאת משאבים בהתאם.
8. הקמת מערכת יעילה לטיפול בפניות החבר ומעקב שוטף על התנהלות הטיפול ושביעות הרצון.